Nyolcadikosoknak

Rendkívüli felvételi eljárás

 

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hoza a rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyer felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyer, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy – a 2017. május 8. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás során – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei. A rendkívüli felvételi eljárásban való részvétel módját és feltételrendszerét a fogadó középfokú iskola igazgatója határozza meg. Az intézmény vezetőjének pozitív döntését követően a tanuló beiratkozhat a középiskolába.

Ennek értelmében iskolánk felvételt hirdet a következő szakokra:

Mechatronikai tehnikus (0613)

8 fő

Villanyszerelő (0621)

5 fő

Gépi forgácsoló (0622)

3 fő

Központiűtés-és gázhálózat rendszerszerelő (0623)

5 fő

Ideiglenes felvételi jegyzék 2017

Tisztelt Szülők, kedves leendő Vas-Villa’-s diákok!

Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza az iskolánkba jelentkezők rangsorát tagozatonként. A jegyzéken a jelentkezők a 11 jegyű oktatási azonosítójukkal, vagy a jelentkezéskor megadott jeligével szerepelnek.

Az ideiglenes jegyzékek alapján számítógépes összesítés után az Oktatási Hivatal megküldi a végleges jegyzéket az iskoláknak, melyben minden tanuló csak egy iskola egy tagozatán szerepelhet felvettként.

Többen vannak olyanok, akik iskolánkban több tagozatot is megjelöltek. Bizonyára vannak olyanok is, akik más iskolát jelöltek meg első helyen. Ezek a tanulók majd törlődnek az ideiglenes jegyzékről, ha más iskola keretszámába belefér (teljesíti ott a felvételi feltételeit), illetve ha nálunk valamely másik tagozatra felvételt nyer. Így a végleges listán akár jelentős előrelépés is történhet (akár 30-40 hely is).

Az ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, hogy március 16-17-én – új, úgynevezett Módosító tanulói adatlap kitöltésével – a tanulói adatlapot módosítsák, azaz azon megváltoztassák az iskolák, illetve tagozataik sorrendjét, majd a módosított adatlapot az általános iskola eljuttassa a Felvételi Központba.

Felmerülő kérdéseikkel keressék Káldi Sándor beiskolázásért felelős igazgatóhelyettest a 30/6002726-os telefonszámon.

Az ideiglenes felvételi jegyzék az alábbi linkeken tekinthető meg.

 

Szakgimnázium (4+1 év)

0611 INFORMATIKA ÁGAZAT - INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ

0613 Gépészet ágazat - Mechatronikai technikus

0614 Közlekedésgépész ágazat - Autószerelő

0615 Sport ágazat - Fitness-wellness instruktor

0616 Sport ágazat - Sportedző (kosárlabda)

0617 Sport ágazat - Sportedző (labdarúgás)

 

Szakközépiskola (3+2 év)

621 villanyszerelő

622 gépi forgácsoló

623 központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

 

Felvételi követelmények:

A felvételi kérelmek elbírálása kizárólag az általános iskola által közölt – 7. osztály tanév végi és 8. osztály félévi – érdemjegyek alapján történik, az iskola felvételi vizsgát nem tart.

A felvételi kérelmek elbírálásának szempontjai:

  • Az általános iskola 7. osztály tanév végi, illetve a 8. osztály első félévi érdemjegyei a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegennyelv, továbbá a választott ágazat szempontjából fontos tantárgyból (informatika ágazat: informatika – villamosipar és elektronika, gépészet, közlekedésgépész, épületgépészet ágazatok: fizika – sport ágazat: testnevelés).
  • A rangsort az érdemjegyek összege alapján határozzuk meg. Azonos pontszám esetén a rangsor megállapítása a 8. osztály félévi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag alapján történik. Annak azonossága esetén a 7. osztály tanév végi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag figyelembe vételével határozzuk meg a sorrendet.
  • A szakmai képzés megkezdéséhez egészségügyi alkalmasság, a sport ágazat osztályába való felvételhez testnevelési képességek, készségek megléte szükséges

 

KÉPZÉSI TÍPUSOK:

  1. SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év)

A szakgimnáziumi képzés célja, hogy széles szakmai alapozást nyújtva, a munkaerő-piaci igényeket követő felkészítést nyújtson, ugyanakkor a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódást is biztosítsa.

A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére felkészítő szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az OKJ-ban meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.

A diákok emelt óraszámban tanulják az angol vagy a német nyelvet, informatikai szakon a választott idegen nyelv mellett a szakmai angolt is tanulnak. A képzésben kiemelt szerep jut a számítástechnika-informatika oktatásának is.

Emelt szintű oktatás az alábbi tantárgyakból van: angol nyelv, fizika, informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv és történelem.

Ÿ Informatika ágazat Ÿ

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 611

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek):

Irodai informatikus

Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:

Informatikai rendszerüzemeltető

 

Ÿ Gépészet ágazat Ÿ

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 613

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek):

Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:

Mechatronikai technikus

 

Ÿ Közlekedésgépész ágazat Ÿ

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 614

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek):

Kerékpárszerelő és Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]

Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:

Autószerelő

 

Ÿ Sport ágazat Ÿ

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 615, 616, 617

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek):

Regeneráló balneoterápiás masszőr

Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:

Fitness-wellness instruktor – 615

Sportedző (kosárlabda) – 616

Sportedző (labdarúgás) – 617

 

  1. SZAKKÖZÉPISKOLA (3+2 év)

A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből három az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti, valamint gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, továbbá kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam.

Ebben az oktatási formában is tehát már a 9. osztályban elkezdődik a szakmai képzés. A képzés során szakmai elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt a tanulók az időkeret kétharmad részében. A közismereti oktatás a szakközépiskolai szakképzés közismereti kerettanterve szerint folyik. A szakmai képzés csoportokban: villamosipar és elektronika, gépészet, illetve épületgépészet területeken történik.

A 11. évfolyam végi sikeres szakmai vizsgát követően a tanuló kétéves érettségi vizsgára felkészítő képzésben folytathatja tanulmányait (a 12-13. évfolyamon).

  1. osztálytól tanulható szakmák:

villamosipar és elektronika ágazat: villanyszerelő (ösztöndíjjal támogatott hiányszakma)

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 621

 

gépészet ágazat: gépi forgácsoló (ösztöndíjjal támogatott hiányszakma)

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 622

 

épületgépészet ágazat: központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 623

 

Felvételi követelmények:

A felvételi kérelmek elbírálása kizárólag az általános iskola által közölt – 7. osztály tanév végi és 8. osztály félévi – érdemjegyek alapján történik, az iskola felvételi vizsgát nem tart.

A felvételi kérelmek elbírálásának szempontjai:

  • Az általános iskola 7. osztály tanév végi, illetve a 8. osztály első félévi érdemjegyei a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegennyelv, továbbá a választott ágazat szempontjából fontos tantárgyból (informatika ágazat: informatika – villamosipar és elektronika, gépészet, közlekedésgépész, épületgépészet ágazatok: fizika – sport ágazat: testnevelés).
  • A rangsort az érdemjegyek összege alapján határozzuk meg. Azonos pontszám esetén a rangsor megállapítása a 8. osztály félévi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag alapján történik. Annak azonossága esetén a 7. osztály tanév végi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag figyelembe vételével határozzuk meg a sorrendet.
  • A szakmai képzés megkezdéséhez egészségügyi alkalmasság, a sport ágazat osztályába való felvételhez testnevelési képességek, készségek megléte szükséges. Az alkalmassági vizsgálatra, illetve vizsgára február 20. és március 9. között kerül sor.

Az iskola saját tanműhellyel, mérőtermekkel, tornateremmel, edzőtermekkel, könyvtárral (olvasóterem), iskolaújsággal, klubbal, stúdióval (zárt láncú videorendszer, iskolai képújság) rendelkezik.

 

Comments are closed.