OKTOGON Sopron

Tisztelt Partnereink, Segítőink, Támogatóink!
Tisztelt Szülők!
Kedves Régi Diákjaink!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk fontos céljainak, törekvéseinek támogatására létrejött az OKTOGON Sopron ALAPÍTVÁNY.

Székhelye: 9400 Sopron, Erzsébet u. 7. 2. Lp.2 én. 23. ajtó
Nyilvántartási száma: 08-01-0001060
Adószám: 18537341-1-08
Bankszámlaszáma: 10404058-50526748-90751009
Nemzetközi számlaszáma: HU71 1040 4058 5052 6748 9075 1009

AZ OKTOGON SOPRON ALAPÍTVÁNY CÉLJAI

 1. A nevelés-oktatás tárgyi feltételrendszerének javítása

o Hozzájárul az iskola tárgyi és infrastrukturális feltételrendszerének javításához, korszerűsítéséhez

o Eszközvásárlással segíti az iskolai sport- és művészeti csoportok tanórán kívüli tevékenységét

o Gazdálkodik a vagyonával, szolgáltatásokat nyújt, bevételszerző tevékenységet folytat

o Nyomtatott, illetve hangzó kiadványokat ad ki (könyv, iskolaújság, CD, DVD stb.)

o Együttműködik mindazon szervezetekkel, személyekkel, amelyek/ akik részt kívánnak venni az alapítvány céljainak megvalósításában

2. A tanórán kívüli tevékenység szervezése, támogatása

o Képzéseket, szakköröket, önképzőköröket szervez az Iskola tanulóinak, pedagógusainak, illetve külső jelentkezőinek részvételével

o Támogatja a kulturális, sport stb. rendezvényeken, tanfolyamokon, tanulmányutakon való részvételét, különös tekintettel a színház- és múzeumlátogatással, tanulmányi kirándulással kapcsolatos díjakra és útiköltségre, elsősorban a rászoruló tanulók tekintetében

3. Az iskolai innováció támogatása

o Támogatja az iskola oktató-nevelő munkájának fejlesztését segítő programok kidolgozását, megvalósítását

o Kreatív, innovatív tevékenységre ösztönöz, pl. az Iskolán belüli, illetve azon kívüli pedagógusi és tanulói pályázatok meghirdetésével

4. Rendezvények szervezése, versenyek rendezése, díjak alapítása

o Iskolai, illetve nagyobb (városi, országos, nemzetközi) körben tanulmányi, kulturális, szabadidős, sport és hagyományőrző rendezvényeket szervez, illetve bonyolít le (projektnapok, versenyek, művészeti és ismeretterjesztő előadások, foglalkozások, bál, túra stb.)

o Díjakat alapít a legkiemelkedőbb eredményeket elérő tanulók elismerésére

5. A diákközösségek tevékenységének támogatása

o Szervezőmunkával, illetve anyagi támogatással segíti az önszerveződő diákközösségek tevékenységét, különös tekintettel az Iskola diákönkormányzatára

6. A tanulói teljesítmények elismerése

o Hozzájárul a tanuló teljesítmények évközi és tanév végi elismeréséhez, jutalmazásához

7. Pályaválasztási tevékenység

o Támogatja az Iskola pályaválasztási tevékenységét

8. Rászoruló diákok támogatása

o Szociális támogatást (segélyt) nyújt az Iskola rászoruló diákjai számára

o Részt vállal a rászoruló (pl. fogyatékossággal élő tanulók, illetve pedagógusok) iskolai életének megsegítésében (pl. akadálymentesítés)

Comments are closed.