Szakközépiskola érettségire felkészítő szakasza

Szakközépiskola érettségire felkészítő szakasza

 

A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három évfolyamát (vagy korábban szakiskolát / szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll (12., illetve 13.). A képzés célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Az idősebb hallgatók esetében lehetőség nyílik az élet- és munkatapasztalatokra, valamint a korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányok során megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre.

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében.

Iskolánkban az érettségi vizsgára felkészítő képzés kerettantervét jelenleg csak esti munkarendben oktatjuk. A fentiek alapján csak a következő közismereti tantárgyakat tanítjuk:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Idegen nyelv
  • angol vagy
  • német
 • Matematika
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
 • Természetismeret
 • Informatika
 • (Testnevelés és sport- csak nappali munkarend esetén!)
 • (Osztályközösség-építés – csak nappali munkarend esetén!)

 

Jelenlegi képzéseink 2016. szeptember 1-től

12. M osztály I. évfolyam (29 fő)

12. N osztály I. évfolyam (30 fő)

12. H osztály II. évfolyam (25 fő)

Tervezett képzéseink 2017.szeptember 1-től:

12. K osztály I. évfolyam (nappali munkarend)

12. O osztály I. évfolyam (esti munkarend)

13. M osztály II. évfolyam (esti munkarend)

13. N osztály II. évfolyam (esti munkarend)

Comments are closed.