Küldetés

Sopron egyetlen olyan iskolája vagyunk, amely a közoktatás szinte teljes skáláját felöleli, a gimnáziumi képzéstől a szakközépiskolán át, a szakképzésig. Sokrétűségünk ellenére biztosítanunk kell, hogy a nevelés, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységével, a pedagógiai alapelvek következetes érvényesítésével biztosítsa tanulóink eredményes ismeretszerzését és ismeretbővítését, képességeik és készségeik hatékony fejlesztését, egyéniségük kiteljesedését. Együttműködünk és támogatjuk a város sportegyesületeit, lehetőséget biztosítunk a fiatal sportolók egyesületi munkájához, versenyzéséhez, kiemelkedő fontossággal kezeljük az iskolai testnevelés kérdését.

A helyi tanterveinkben, a pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési-oktatási célok, feladatok meghatározásakor a közoktatás, a szakképzés tartalmi és formai követelményeit, a tanulóink és a szüleik, a fenntartó önkormányzat elvárásait, valamint társadalmi és a gazdasági környezet igényeit egyaránt figyelembe vesszük. Feladatainkat úgy tervezzük, hogy az iskolánkban végzett tanulók jó alapokat szerezzenek a munkába álláshoz, a továbbtanuláshoz, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakulásához.

A feladatok végrehajtásához garancia felkészült, lelkes, a tanítványaikat szerető, elhivatottsággal bíró pedagógusaink.

Comments are closed.