2018/2019-es tanévre meghirdetett képzéseink

NYITOTT KAPUK NAPJA:

2017. november 21. (kedd) és 22. (szerda) 16,00 óra

KÉPZÉSI TÍPUSOK:

1. SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év)               

A szakgimnáziumi képzés célja, hogy széles szakmai alapozást nyújtva, a munkaerő-piaci igényeket követő felkészítést nyújtson, ugyanakkor a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódást is biztosítsa.

A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére felkészítő szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az OKJ-ban meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.

A diákok emelt óraszámban tanulják az angol vagy a német nyelvet, informatikai szakon a választott idegen nyelv mellett a szakmai angolt is tanulnak. A képzésben kiemelt szerep jut a számítástechnika-informatika oktatásának is.

Emelt szintű oktatás az alábbi tantárgyakból van: angol nyelv, fizika, informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv és történelem.

*Informatika ágazat*

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 0611

 Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek):

Irodai informatikus

 Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:

Informatikai rendszerüzemeltető


  *Gépészet ágazat*

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 0613

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek):

Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:

Mechatronikai technikus


 *Közlekedésgépész ágazat*

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 0614

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek):

 Kerékpárszerelő és Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]

Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:

Autószerelő


 *Sport ágazat*

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 0615, 0616, 0617

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek):

Regeneráló balneoterápiás masszőr 

Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:

Fitness-wellness instruktor – 0615

Sportedző (kosárlabda) – 0616

Sportedző (labdarúgás) – 0617

 

2. SZAKKÖZÉPISKOLA (3+2 év)

A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből három az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti, valamint gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, továbbá kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam.

Ebben az oktatási formában is tehát már a 9. osztályban elkezdődik a szakmai képzés. A képzés során szakmai elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt a tanulók az időkeret kétharmad részében. A közismereti oktatás a szakközépiskolai szakképzés közismereti kerettanterve szerint folyik. A szakmai képzés csoportokban: villamosipar és elektronika, gépészet, illetve épületgépészet területeken történik.

A 11. évfolyam végi sikeres szakmai vizsgát követően a tanuló kétéves érettségi vizsgára felkészítő képzésben folytathatja tanulmányait (a 12-13. évfolyamon).

 

9. osztálytól tanulható szakmák:

villamosipar és elektronika ágazat: villanyszerelő (ösztöndíjjal támogatott hiányszakma)

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 0621

 

gépészet ágazat: gépi forgácsoló (ösztöndíjjal támogatott hiányszakma)

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 0622 

 

épületgépészet ágazat: központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 0623

Felvételi követelmények:

 A felvételi kérelmek elbírálása kizárólag az általános iskola által közölt – 7. osztály tanév végi és 8. osztály félévi – érdemjegyek alapján történik, az iskola felvételi vizsgát nem tart.

A felvételi kérelmek elbírálásának szempontjai:

  • Az általános iskola 7. osztály tanév végi, illetve a 8. osztály első félévi érdemjegyei a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegennyelv, továbbá a választott ágazat szempontjából fontos tantárgyból (informatika ágazat: informatika – villamosipar és elektronika, gépészet, közlekedésgépész, épületgépészet ágazatok: fizika – sport ágazat: testnevelés).
  • A rangsort az érdemjegyek összege alapján határozzuk meg. Azonos pontszám esetén a rangsor megállapítása a 8. osztály félévi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag alapján történik. Annak azonossága esetén a 7. osztály tanév végi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag figyelembe vételével határozzuk meg a sorrendet.
  • A szakmai képzés megkezdéséhez egészségügyi alkalmasság, a sport ágazat osztályába való felvételhez testnevelési képességek, készségek megléte szükséges. Az alkalmassági vizsgálatra, illetve vizsgára február 22. és március 13. között kerül sor.

Az iskola saját tanműhellyel, mérőtermekkel, tornateremmel, edzőtermekkel, könyvtárral (olvasóterem), iskolaújsággal, klubbal, stúdióval (zárt láncú videorendszer, iskolai képújság) rendelkezik.

This entry was posted in Iskola hírei. Bookmark the permalink.

Comments are closed.